Posted on Jul 11, 2020

Cam On Spa & Massage

< English below >
🌈Ư𝘜 ĐÃ𝘐 𝘛𝘏Á𝘕𝘎 7 𝘎𝘏É 𝘕𝘎𝘈𝘠 𝘊𝘈𝘔 𝘖𝘕 𝘚𝘗𝘈 🌈
🔥🔥 𝐌𝐔𝐀 𝟏 𝐓Ặ𝐍𝐆 𝟏 𝐆𝐈Á 𝐂𝐇Ỉ 𝐂Ò𝐍 𝐓Ừ #𝟏𝟕𝟓𝐊🔥🔥

🌿 Đ𝓲 𝟐 𝓽𝓱𝓪𝓷𝓱 𝓽𝓸𝐚́𝓷 𝟏.
🌿 Đ𝐞̂́𝓷 𝓵𝐚̂̀𝓷 𝟏 𝓯𝓻𝓮𝓮 𝓵𝐚̂̀𝓷 𝟐.
🌿 𝓜𝓾𝓪 𝟏 𝓹𝓱𝓲𝐞̂́𝓾 đ𝐮̛𝐨̛̣𝓬 𝓽𝐚̣̆𝓷𝓰 𝟏 𝓹𝓱𝓲𝐞̂́𝓾.


⚠️⚠️⚠️ Lưu ý:
- Chương trình áp dụng cho các trị liệu 60’ trở lên và combo.
- Giá miễn phí áp dụng cho bài trị liệu/ combo có giá thấp hơn.
- Chương trình không có giá trị quy đổi thành tiền & không áp dụng đồng thời cùng các chương trình khuyến mãi khác

🌈 𝖲𝖯𝖤𝖢𝖨𝖠𝖫 𝖮𝖥𝖥𝖤𝖱 𝖩𝖴𝖫𝖸: 𝖳𝗁𝖾 𝗁𝗈𝗍𝗍𝖾𝗌𝗍 𝗉𝗋𝗈𝗀𝗋𝖺𝗆 𝗍𝗁𝗂𝗌 𝗌𝗎𝗆𝗆𝖾𝗋 🌈
🔥🔥 "𝐁𝐔𝐘 𝟏 𝐆𝐄𝐓 𝟏" 𝐣𝐮𝐬𝐭 𝐟𝐫𝐨𝐦 #𝟏𝟕𝟓𝐊 🔥🔥

🌿𝟐 𝓰𝓾𝓮𝓼𝓽𝓼 𝓬𝓸𝓶𝓮 𝓫𝓾𝓽 𝓹𝓪𝔂 𝓸𝓷𝓵𝔂 𝟏
🌿𝓕𝓲𝓻𝓼𝓽 𝓽𝓲𝓶𝓮 𝓿𝓲𝓼𝓲𝓽𝓸𝓻𝓼 𝓪𝓻𝓮 𝓯𝓻𝓮𝓮 𝓽𝓱𝓮 𝓷𝓮𝔁𝓽 𝓽𝓲𝓶𝓮
🌿𝓖𝓾𝓮𝓼𝓽𝓼 𝔀𝓱𝓸 𝓫𝓾𝔂 𝟏 𝓿𝓸𝓾𝓬𝓱𝓮𝓻 𝓰𝓮𝓽 𝟏 𝓬𝓸𝓾𝓹𝓸𝓷


⚠️⚠️⚠️ Note:
- The program applies to therapists 60 'and up and combo.
- Free rates apply to all treatments / combos with lower prices.
- The program is not valid for conversion into cash & not to be combined with other promotions.
---------------------------------------
Cam On Spa & Massage
⛩ Số 06, Kiệt 20 Nguyễn Công Trứ, Huế | No.6, Lane 20, Nguyen Cong Tru street, Hue city
☎️ 0931 790 944 - 0935174474
📧 www.camonspa.com
Contact Us
Message sent. We'll get back to you soon.